bolig

Ulike tradisjoner i Norge og Sverige

vaskemaskin

Sverige har hatt sine egne vaskemaskinprodusenter. Både Electrolux, Electrolux-eide Electro Helios og sikkert enda flere har jo i lange tider produsert vaskemaskiner, ikke bare for det svenske markedet. Nå er det kanskje slik at selve produksjonen ikke lenger finner sted i Sverige, men i land med betydelig lavere produksjons- og lønnskostnader. Ikke desto mindre er dette varemerker som er kjente langt utenfor Sveriges egne grenser. Fullt på linje med en lang rekke andre varemerker som svenskene med sine imponerende innsatser innen industri og handel har skapt. Ericsson, IKEA og HM er bare noen varemerker som millioner, for ikke å si milliarder, av mennesker over hele verden vil nikke gjenkjennende til. Likeledes Volvo og Saab, selv om sistnevnte gikk i graven som bilprodusent for noen år siden, så er det ikke tvil om at merket huskes godt av bilinteresserte fremdeles.

Men tilbake til dette med vaskemaskiner. Markedet for vanlige en-husholds vaskemaskiner var i flere tiår større i Norge enn i Sverige, og det til tross for at Sverige har en dobbelt så stor befolkning, og den gangen hadde en klart høyere levestandard enn det Norge hadde.

Beste vaskmaskiner her.

Hvordan kunne det henge sammen, mon tro?

Forklaringen er ganske enkel og henger sammen med de to landenes ganske ulike boligmønstre. Mens det i lang tid har vært viktig for nordmenn å eie sin egen bolig, så har en stor del av den svenske befolkningen vært tilfreds med å leie bolig. Og leier man en bolig så forventer man normalt at fasiliteter som blant annet vaskemaskin, sentrifuge, tørkeskap og den slags inngår i leien. Riktignok ikke en av hver i hver bolig, men samlet i det man på svensk kaller en «tvättstuga», som gjerne befinner seg i boligblokkens kjeller. Og kjøper man en maskin til den slags bruk, så kjøper man store og robuste maskiner. Ikke slike mer nette en-husholdsmaskiner som man kjøper når man kjøper for eget bruk i egen bolig. Slik som nordmenn har gjort i generasjoner.

Etter hvert som antallet «hyresretter» har blitt mindre og tallet på «bostadsretter» dvs. noe som langt på vei minner om det som i Norge kalles selveierleiligheter, har økt, så har også etterspørselen etter en tradisjonell vaskemaskin for en-hushold tatt seg betydelig opp i Sverige. Det er derfor grunn til å tro at det selges betydelig flere slike maskiner i Sverige i dag, sammenliknet med Norge. Men verken i Norge eller i Sverige er de svenske merkene enerådende.