Økonomi

Forbrukslån ikke bare et onde

Forbrukslån

Det som kjennetegner forbrukslån er at det normalt er lån som stilles helt uten noen form for sikkerhet. Det eneste som utlåner gjør for å gardere seg mot at du som lånekunde ikke kan betale tilbake lånet når det forfaller er å gjøre en relativt enkel kredittsjekk på deg. Er du for unge eller har du for lav inntekt, for høye lån eller aller verst; har du misligholdt lån tidligere eller vært for slurvete med å betale regninger ved forfall, må du regne med å få avslag på søknaden din.

Det har vært hevdet at mange av smålånsbankene i sin iver etter å få nye kunder har vært litt for slepphendte med denne kontrollen. Resultatet ble at endel personer som slett ikke burde fått lån skaffet seg friske likvider til en høy pris på denne måten. Men ingen tjener på dårlige kunder, så det er all grunn til å anta at dette er et stadium bransjen har lagt bak seg.

God kontroll lønner seg

Å være slepphendt med kontrollen av låntakeres kredittverdighet kan lett bli kostbart for långiver. Siden de som søker forbrukslån ofte, men slett ikke alltid, er personer med en anstrengt økonomi, så er det jo en risiko for at de ikke klarer å betale tilbake lånet. Det finnes ingen sikkerhet som långiver kan benytte seg av slik at det må andre, tidkrevende og kostbare inndrivningsmetoder til for å få de lånte pengene tilbake. Tap på utlån, høye inndrivningskostnader og eiere som vil ha god avkastning på pengene sine innebærer at prisen på forbrukslån, det vil si renten, ofte blir høy. God kredittkontroll er derfor en suksessfaktor i denne bransjen.

Forbrukslån ikke bare nødløsning

Forbrukslånene har fått et dårlig rykte på seg, men det skal naturligvis ikke stikkes under en stol at det å kunne skaffe seg litt ekstra likviditet bare via noen få kjappe tastetrykk i en presset situasjon kan være nyttig for mange. Det trenger slett ikke bety at man har anstrengt økonomi. Det kan rett og slett dreie seg om en uventet mulighet som det ville være dumt å takke nei til bare fordi det er et par uker til lønning. Rent generelt er det imidlertid et godt utgangspunkt å ikke la seg bli avhengig av slike kort og kostbare løsninger.

At det å yte forbrukslån er en lønnsom virksomhet, er det ingen som helst tvil om. Det er bare å se hvor mange banker og låneinstitusjoner som aktivt annonserer sine tjenester i alle tenkelige kanaler.